Ik ben gebruiker van een bedrijfsruimte en ga verhuizen. Wat moet ik doen?

Informeer de Kamer van Koophandel over de verhuizing. U hoeft GBLT niet te informeren. Wij gebruiken gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Veranderingen die u doorgeeft aan de Kamer van Koophandel krijgen wij dus automatisch door.