Bestuursvergadering 27 maart 2019

27 maart 2019

4. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post.

5. Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

5.1 Evaluatie bezwaren 2018 

5.2 Gemeenschappelijke regeling GBLT

5.3 Strategische consultatie - voortgang - Offerte strategische consultatie

6. Onderwerpen voor besluitvorming

Voorstellen voor besluitvorming zonder inhoudelijke bespreking.

7 Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

7.1 Verslag van de controle door de accountants. De stukken worden nagezonden.

7.2 Jaarstukken 2018 - oplegnotitie 
7.3 Kadernotitie 2020 - oplegnotitie 
7.4 Begroting 2020 - oplegnotitie
7.5 Presentatie portaal Jaarverslag 2018
Graag lichten we het nieuwe jaarverslag in de webversie van LIAS kort toe aan het AB.

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 10 juli 2019

Voor volgende vergadering van het algemeen bestuur zijn ingepland de
onderwerpen:

  • Vaststellen Kadernotitie 2020
  • Vaststellen Begroting 2020
  • Vaststellen Bestuursrapportage 2019/1

10. Sluiting