Bestuursvergadering 10 juli 2019

10 juli 2019

3. Mededelingen

4. Verslagen

4.1 Conceptverslag vergadering algemeen bestuur 27 maart 2019
4.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur

5. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post

6 Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

6.1 Strategische consultatie: Voortgangsbericht door bureau Seinstra & Van der Laan
6.2 Nalevering LV-WOZ: memo
6.3 Beëindiging kwijtschelden door gemeenten: informatienota
6.4 Sociaal incasseren: informatienota

7. Onderwerpen voor besluitvorming

Voorstellen voor besluitvorming zonder inhoudelijke bespreking.

7.1 Normenkader 2019: voorstel
7.2 Automatische incasso in 10 termijnen: beslisnota

9. Rondvraag

10. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 20 november 2019

11. Sluiting