Het aanslagbiljet staat nog op naam van een overledene, kan dit gewijzigd worden?

U hoeft geen melding van het overlijden bij GBLT te maken

GBLT krijgt de datum van het overlijden door van uw gemeente.

GBLT vermindert alleen de zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing vanaf de datum dat de persoon overleden is.

Woont u in de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen of Zwolle? Dan vermindert GBLT ook de afvalstoffenheffing en rioolheffing. GBLT stuurt hierover een brief.

GBLT vermindert de watersysteemheffing ingezetenen niet. GBLT stuurt deze aanslag naar de persoon die op 1 januari ingeschreven staat op het woonadres. Overlijdt bijvoorbeeld iemand op 3 februari. Dan moet men het hele bedrag van de watersysteemheffing ingezetenen betalen. De situatie op 1 januari is bepalend voor het gehele jaar.

Staat het eigendom in het Kadaster alleen op naam van de overledene?

Het Kadaster kan alleen de naam veranderen als het eigendom is overgeschreven bij de notaris.

Was u beiden eigenaar en staat het aanslagbiljet op naam van de overleden persoon? Dan kunt u telefonisch vragen of GBLT de naam kan veranderen. U belt met telefoonnummer 088 - 064 55 55. GBLT stuurt dan vanaf volgend jaar het aanslagbiljet op uw naam.