Het aanslagbiljet staat nog op naam van een overledene. Kan dit gewijzigd worden?

GBLT gebruikt de gegevens van het Kadaster bij het opleggen van de belastingaanslag.

Staat het eigendom in het Kadaster alleen op naam van de overledene?

Het Kadaster kan alleen de naam veranderen als het eigendom is overgeschreven bij de notaris. U moet dit zelf eerst regelen met een notaris. Is het eigendom overgeschreven? Dan stuurt GBLT vanaf volgend jaar het aanslagbiljet op uw naam.

Was u beiden eigenaar en staat het aanslagbiljet op naam van de overleden persoon?

Dan kunt u telefonisch vragen of GBLT de naam kan veranderen. U belt met telefoonnummer 088 - 064 55 55. GBLT stuurt dan vanaf volgend jaar het aanslagbiljet op uw naam.