Het aangiftebiljet is niet voor mij bestemd. Wat moet ik doen?

Stuur het aangiftebiljet retour afzender aan ons terug.

Geef op het aangiftebiljet aan waarom u het aangiftebiljet terugstuurt.