Wat staat er in een taxatieverslag?

In het taxatieverslag van een onroerende zaak staat:

  • aanduiding van de onroerende zaak;
  • kadastrale gegevens;
  • kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling. Zoals soort onroerende zaak, de grootte hiervan en het bouwjaar.

Het taxatieverslag geeft inzicht in de aansluiting op de markt

Dit gebeurt bij:

  • woningen door vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van drie vergelijkbare woningen;
  • niet-woningen door het weergeven van de opbouw van de taxatie. De opbouw van de taxatie kan zijn huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren. Voorbeelden van niet-woningen zijn bedrijven, kantoren, kerken en scholen.

Bekijk uw taxatieverslag via Mijn Loket of de Berichtenbox van MijnOverheid

Direct inloggen in Mijn Loket