WOZ-waarde van uw woning

Hoe berekent de WOZ-taxateur de waarde van uw woning?

De taxateur doet eerst onderzoek. Hij onderzoekt:

  • De eigenschappen van uw woning. Bijvoorbeeld of u een garage of dakkapel heeft en hoe groot uw woning is. De taxateur kijkt ook naar de kwaliteit van de woning en of de woning wordt onderhouden.
  • De verkoopprijs van dezelfde soort woningen in de buurt. Het gaat om woningen die de afgelopen twee jaar zijn verkocht.

Met een rekenprogramma stelt de taxateur de WOZ-waarde van uw woning vast

Het rekenprogramma vergelijkt uw woning met verkochte woningen. Het rekenprogramma houdt hierbij rekening met de verschillen in eigenschappen. U krijgt ieder jaar een taxatieverslag met informatie over het vaststellen van uw WOZ-waarde. In dit taxatieverslag staan verkochte woningen. Dit zijn woningen waar uw woning mee is vergeleken. De eigenschappen van de woningen staan in uw taxatieverslag onder objectkenmerken.
 

In Mijn Loket kunt u het taxatieverslag van uw woning bekijken

Bekijk hier uw taxatieverslag via Mijn Loket. Wij stellen elk jaar opnieuw de WOZ-waarde van de woning vast. Hiervoor kijken wij naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We kijken dus niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar. Want de WOZ-waarde van vorig jaar is bepaald met verouderde verkoopcijfers. 

Man staat met rug tegen woning

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u dit aangeven bij GBLT

Het aangeven dat u het oneens bent met de WOZ-waarde heet bezwaar maken. U regelt het bezwaar maken gratis en snel via Mijn Loket. Kunt u niet in Mijn Loket? Print dan het bezwaarformulier uit, vul deze in en stuur naar GBLT.
 

De taxateur gebruikt voor uw woning de gebruikersoppervlakte of inhoud

De taxateur gebruikt vastgestelde rekenmethodes voor het bepalen van de waarde van uw woning. In de wet staat de manier waarop hij de waarde bepaalt. De taxateur kan op twee manieren de grootte van uw woning of bedrijfspand meten. Hij berekent de gebruiksoppervlakte of de bruto inhoud.

GBLT verandert berekening woningen van de inhoud (m3) naar gebruiksoppervlakte (m2) 

In het taxatieverslag van uw woning staat welke berekening de taxateur heeft gebruikt. GBLT startte in 2018 met gebruiksoppervlakte voor het berekenen van de woninggrootte. In 2020 gebruikt GBLT gebruiksoppervlakte bij de berekening van de WOZ-waarde voor Bunschoten, Dalfsen en Nijkerk. Vanaf 2021 moet GBLT in alle gemeenten de gebruiksoppervlakte meenemen in de berekening van de WOZ-waarde. Dus ook voor Zwolle, Leusden en Dronten.

Het veranderen van de berekening heeft geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning

Het rekenen met de gebruikersoppervlakte in plaats van de bruto inhoud heeft geen invloed op de waarde van uw woning. De WOZ-waarde wordt niet hoger of lager door deze nieuwe manier van rekenen.

GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van de onroerende-zaakbelasting

GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor sommige waterschapsbelastingen en de onroerende-zaakbelasting. Ook staat de WOZ-waarde op uw belastingaangifte voor de Belastingdienst.

De Waarderingskamer controleert GBLT op het uitvoeren van de Wet WOZ 

De Waarderingskamer:

  • controleert of GBLT de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoert;
  • houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken door GBLT. 

Klik voor meer informatie over de Wet WOZ op de site van de Waarderingskamer.

Film met uitleg over de WOZ-waarde:

Video Url