GBLT schrijft deze maand twee bedragen van mijn bankrekening af. Waarom?

Voor ieder aanslagbiljet schrijven wij in delen een bedrag af van uw bankrekening

Het kan dus voorkomen dat wij twee bedragen van uw bankrekening afschrijven:

  • Bijvoorbeeld als u twee aanslagbiljetten voor verschillende belastingjaren heeft ontvangen.
  • Woont u samen? Dan ontvangt u soms twee aanslagbiljetten op naam van verschillende personen. Een aanslagbiljet gaat dan over gebruikersbelasting en de andere over eigenarenbelasting.

GBLT stuurt de belastingaanslag volgens de beleidsregels.

Het kan voorkomen dat meerdere personen op één adres een belastingaanslag krijgen

U kunt alleen toestemming geven voor automatische incasso voor de belastingaanslagen waar uw naam op staat. Komt er een belastingaanslag met de naam van uw medebewoner? Dan moet deze persoon zelf aan GBLT toestemming geven voor automatische incasso.

Lees via deze link meer over betalen in delen.