Bestuursvergadering 7 oktober 2020

30 september 2020

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze vergadering via Zoom plaats. Op 7 oktober kunt u van 9.00 tot 10.00 uur de vergadering via deze link live volgen.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Instructies digitaal vergaderen

2. Mededelingen

 

5. Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

5.1 Presentatie risicomanagement

 

6. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

6.1 Conceptantwoord algemeen bestuur op brief Leusden over 'Cijfers bezwaar en beroep'

 

7. Rondvraag

8. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 25 november 2020

9. Sluiting