Bestuursvergadering 7 april 2021

25 maart 2021

In verband met de coronamaatregelen is dit een digitale vergadering. Op 7 april kunt u de vergadering van 9.30 tot 12.00 uur op het Youtubekanaal van GBLT live volgen.

2. Accountantsverslag 2020

 

3. Mededelingen

 

5. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post.

 

6. Onderwerpen ter informatie

6.1 Evaluatie klachten

 

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

7.1 Jaarstukken 2020

7.2 Begrotingswijziging 2021, kadernotitie 2022 - 2025 en ontwerpbegroting 2022

 

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering  van het algemeen bestuur op 7 juli 2021

10. Sluiting