Bestuursvergadering 25 november 2020

12 november 2020

In verband met de coronamaatregelen is dit een digitale vergadering. Op 25 november kunt u de vergadering van 9.30 tot 12.00 uur op het Youtubekanaal van GBLT live volgen.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Instructies digitaal vergaderen

2. Mededelingen

 

4. Ingekomen post

Er is geen ingekomen post.

 

5. Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

5.1 Bevoegdhedenregister heffingsjaar 2021

5.2 Evaluatie beëindiging samenwerking met gemeenten (kwijtschelding)

5.3 Management letter 2020

6. Onderwerpen voor besluitvorming

Voorstellen voor besluitvorming zonder inhoudelijke bespreking.

6.1 Vergaderschema 2021

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

7.1 Bestuursrapportage 2020-2

7.2 Invorderbaten

 

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur

10. Sluiting