Bestuursvergadering 1 juli 2020

01 juli 2020

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vindt deze vergadering via Zoom plaats. Op 1 juli kunt u van 9.30 tot 12.00 uur de vergadering via deze link live volgen.

1. Opening en vaststellen agenda

1.1 Instructies digitaal vergaderen

2. Mededelingen

 

5. Onderwerpen ter informatie

Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken om een inhoudelijke bespreking.

5.1 Evaluatie beëindiging samenwerking met gemeenten (kwijtschelding)

5.2 Ervaringen sociaal incasseren

5.3 Informatiebrief no cure, no pay

5.4 Gebruik van coronamaatregelen en effecten belastingopbrengsten

6. Onderwerpen voor besluitvorming

Voorstellen voor besluitvorming zonder inhoudelijke bespreking.

6.1 Normenkader 2020

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 7 oktober 2020

10. Sluiting