Bestuursvergadering 1 december 2021

01 december 2021

In verband met de coronamaatregelen is dit een digitale vergadering. Op 1 december kunt u de vergadering van 8.30 tot 11.00 uur op het Youtubekanaal van GBLT live volgen.

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

 

5. Onderwerpen ter informatie

5.1 Managementletter 2021

5.2 Bevoegdhedenregister 2022

5.3 Presentatie WOZ-bezwaar

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming

6.1 Vergaderschema 2022

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming

7.1 Tweede bestuursrapportage 2021

7.2 Procedure verkiezing voorzitter algemeen bestuur

 

8. Rondvraag

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur

10. Sluiting