Op het aanslagbiljet staan mijn eigen woning en mijn bedrijf. Ik wil hiervoor twee aparte aanslagbiljetten. Is dat mogelijk?

In de meeste gevallen is het niet mogelijk twee losse aanslagbiljetten te ontvangen voor uw woning en uw bedrijf

U kunt hiervoor wel een verzoek indienen via brief of Mijn Loket. Aan de hand van dit verzoek kijkt GBLT of het mogelijk is om de belastingaanslagen te splitsen. In het verzoek zet u de volgende gegevens:

  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer.
  • Uw aanslagnummer.
  • De kadastrale aanduiding / object.