Hart voor onze klant en de samenleving

Eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is. Dat is de slogan van GBLT. In ons werk staan onze klanten, de inwoners en bedrijven in ons werkgebied, centraal. We maken het regelen van belastingen voor hen zo eenvoudig mogelijk. En als het nodig is, helpen we hen persoonlijk.

Servicebeloften

Met onze 6 servicebeloften laten we zien hoe we dat doen. Zo zorgen we ervoor dat klanten digitaal zoveel mogelijk zelf kunnen regelen. En dat onze brieven en website eenvoudig zijn. Ook nemen we de tijd om naar klanten te luisteren als ze vragen of problemen hebben. We denken met hen mee voor een passende oplossing als ze hun belastingen niet kunnen betalen. En we blijven zoeken naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren.

Prettige en veilige leefomgeving

Met het belastinggeld dat wij ophalen, zorgen waterschappen en gemeenten voor een prettige en veilige leefomgeving voor iedereen. Waterschappen bouwen en onderhouden bijvoorbeeld dijken en nemen maatregelen om droogte te voorkomen. En gemeenten zorgen voor verwerking van afval en bestrijden armoede. Op die manier dragen wij ons steentje bij aan onze omgeving.