Sneltest kwijtschelding

Heeft het zin om kwijtschelding aan te vragen? Kom er snel achter met deze sneltest

Beantwoord een aantal vragen en u weet direct of kwijtschelding aanvragen zin heeft.

Heeft het volgens deze sneltest geen zin om kwijtschelding aan te vragen?

Dan heeft u altijd nog betaalmogelijkheden. Zoals uw belastingaanslag in tien delen betalen.