Sneltest kwijtschelding

Heeft het zin om kwijtschelding aan te vragen? Kom er snel achter met deze sneltest.

Beantwoord een aantal vragen en u weet direct of kwijtschelding aanvragen zin heeft.

Heeft het volgens deze sneltest geen zin om kwijtschelding aan te vragen?

Dan kunt u betalen in delen met automatische incasso of vragen om een betalingsregeling.

Lees meer over betalen in delen.

Lees meer over een betalingsregeling.