Bestuursvergadering 14 oktober 2022

12 oktober 2022

1. Opening en vaststellen agenda

 

2. Mededelingen

 

5. Onderwerpen ter informatie

5.1 Strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2022-2025

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming

Er zijn geen onderwerpen voor besluitvorming

 

8. Rondvraag

 

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 30 november 2022

 

10. Sluiting