Tarief op restafval Zwolle vanaf 2023

Vanaf 2023 betaalt u in de gemeente Zwolle een tarief op restafval. U betaalt dan een bedrag per keer dat u restafval weggooit. Op deze pagina leest u meer over de tarieven en regels voor kwijtschelding.

Wat betaalt u vanaf 2023 voor afval in Zwolle?

De afvalstoffenheffing in Zwolle bestaat vanaf 2023 uit twee delen.

1. Vast bedrag

Het vaste bedrag is voor alle afvalkosten behalve het restafval. Zoals de kosten voor het ophalen van pmd, gft, papier en glas en voor het milieubrengstation.

Op dit bedrag heeft u geen invloed. Het vaste bedrag hangt van het aantal mensen waarmee u woont.

Soort huishouden Bedrag
Eenpersoonshuishouden € 233,77
Meerpersoonshuishouden € 250,57

2. Tarief op restafval

Het tarief op restafval betaalt u per keer dat u restafval weggooit of de restafvalcontainer laat legen. Het bedrag dat u per keer betaalt, hangt af van de container die u gebruikt.

U heeft zelf invloed op deze kosten, door goed te scheiden. Want dan houdt u minder restafval over.

Soort container Bedrag Waar
60 liter € 1,70 per keer Dit is het standaardformaat. Deze containers staan op de meeste plekken in Zwolle.
80 liter € 2,30 per keer Deze containers staan alleen in de binnenstad.
240 liter € 10,20 per keer Deze containers staan bij huis in het buitengebied en bij sommige  woonboten en woonwagens.

Wanneer betaalt u wat?

  • In februari 2023 krijgt u van GBLT de rekening van het vaste bedrag van 2023.
  • In februari 2024 krijgt u van GBLT de rekening van het vaste bedrag van 2024 + de rekening van het restafval van 2023.

Kunt u kwijtschelding krijgen voor de afvalstoffenheffing?

U kunt om kwijtschelding vragen als u de belastingaanslag niet kunt betalen. Voldoet u aan de regels en voorwaarden voor kwijtschelding? Dan hoeft u een deel van de afvalstoffenheffing niet te betalen:

Woont u alleen en krijgt u kwijtschelding?

  • Het vaste bedrag van € 233,77 hoeft u niet te betalen.
  • Het tarief op restafval hoeft u tot een maximum van € 23,80 niet te betalen. Als u een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter gebruikt, betekent dat dat u 14 keer per jaar restafval kunt weggooien zonder te betalen. Vanaf de 15e keer betaalt u dan €1,70 per keer.

Woont u met twee mensen of meer (meerpersoonshuishouden) en krijgt u kwijtschelding?

  • Het vaste bedrag van € 250,57 hoeft u niet te betalen.
  • Het tarief op restafval hoeft u tot een maximum van € 71,40 niet te betalen. Als u een ondergrondse restafvalcontainer van 60 liter gebruikt, betekent dat dat u 42 keer per jaar restafval kunt weggooien zonder te betalen. Vanaf de 43e keer betaalt u dan € 1,70 per keer.

Lees hier meer over kwijtschelding aanvragen.

Wilt u meer informatie?

Wilt u weten hoe u afval kunt scheiden? Of waarom de gemeente Zwolle het tarief op restafval invoert? Lees meer informatie over het tarief restafval op de website van de gemeente Zwolle.