WOZ-waarde bedrijfspand (niet-woning)

Hoe berekent de WOZ-taxateur van GBLT de waarde van uw bedrijfspand of niet-woning? In de wet staat de manier waarop de taxateur de waarde moet bepalen. De taxateur doet eerst onderzoek om de waarde in het economisch verkeer te bepalen:

  • Hij onderzoekt de huurprijs per vierkante meter. Hierbij vergelijken zij huurprijzen met huurprijzen van andere verhuurde panden. Deze huurprijs vermenigvuldigt de taxateur met de bruto vloeroppervlakte van het pand. 
  • Hij bepaalt de kapitalisatiefactor van uw pand. Hiervoor voert de taxateur een analyse van marktgegevens (verkoopprijzen) uit. 
     

Uw pand heeft een bepaalde kapitalisatiefactor

Er zijn vaste factoren voor elk type kantoor of bedrijf. Daarbij houden wij rekening met bijvoorbeeld leegstand, bouwwijze en onderhoud. Dit betekent dat er voor elk kantoor of bedrijf een kapitalisatiefactor is.

In Mijn Loket kunt u de berekening over uw pand bekijken

Zo staat er in uw taxatieverslag de huurprijs, oppervlakte en kapitalisatiefactor. Dit taxatieverslag is alleen beschikbaar als uw bedrijfspand of niet-woning staat in de gemeente Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen en Zwolle. U bekijkt uw taxatieverslag voor uw pand in Mijn Loket.

Inloggen in Mijn Loket

Wij stellen elk jaar opnieuw de WOZ-waarde van niet-woningen vast. We kijken hierbij niet naar de WOZ-waarde van vorig jaar. Want de WOZ-waarde van vorig jaar is bepaald met verouderde gegevens.

Corona en de gevolgen voor de WOZ-waarde van bedrijfspanden

De WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2022 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2021.  GBLT heeft besloten om voor belastingjaar 2022 ook de handreiking van de Vereniging van Nederlandse gemeenten toe te passen. In de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat bij welke categorie niet-woningen er sprake is van waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen. Wilt u weten of voor de WOZ-waarde van uw onroerende zaak een correctie is toegepast? Dat ziet u op uw taxatieverslag. <tekst gaat verder onder de foto>

Zakenvrouw met laptop voor kantoorgebouw

Afbeelding van ondernemer bij kantoorgebouw

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Dan kunt u dit bij ons aangeven

Het aangeven dat u het oneens bent met de WOZ-waarde heet bezwaar maken. U regelt het bezwaar maken gratis en snel via Mijn Loket.

Inloggen in Mijn Loket

Kunt u niet in Mijn Loket?

Download het bezwaarformulier niet-woningen, print deze uit, vul deze in en stuur naar GBLT.

GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van de onroerende-zaakbelasting

GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor sommige waterschapsbelastingen en de onroerende-zaakbelasting. Ook staat de WOZ-waarde op uw belastingaangifte voor de Belastingdienst.

De Waarderingskamer controleert GBLT op het uitvoeren van de Wet WOZ

De Waarderingskamer:

  • controleert of GBLT de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoert;
  • houdt toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken door GBLT.

Bekijk via deze link meer informatie over de Wet WOZ.