Wat is een WOZ-taxateur?

Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de Wet WOZ moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen

Die eisen gelden voor alle taxateurs die voor GBLT WOZ-taxaties verrichten. Dus zowel voor taxateurs in dienst van GBLT als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van GBLT werken. In de Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet WOZ staan de eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen.