Waarom betaal ik één of drie vervuilingseenheden?

Bij een woning bepaalt de grootte van uw huishouden het aantal vervuilingseenheden

U betaalt voor één vervuilingseenheid voor zuiverings-en verontreinigingsheffing als u alleen woont. U betaalt voor drie vervuilingseenheden als u met twee of meer personen woont. GBLT bepaalt hoeveel mensen er bij u wonen met informatie van de gemeente. Deze informatie haalt GBLT uit de basisregistratie personen (BRP).

Ieder woonadres in Nederland betaalt voor één of drie vervuilingseenheden

In de Waterschapswet staat wanneer voor woonruimtes één of drie vervuilingseenheden moet worden betaald. Via de Waterschapswet is dus geregeld dat huishoudens vanaf twee personen voor drie vervuilingseenheden moeten betalen. De Waterschapswet geldt voor alle waterschappen in Nederland.

Wat is een vervuilingseenheid?

Een vervuilingseenheid is een heffingsmaatstaf voor de waterschapsbelastingen zuiverings- en verontreinigingsheffing. De heffingsmaatstaf is de manier waarop de hoogte van een belasting wordt bepaald. 1 vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van water die 1 persoon per jaar veroorzaakt. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen, de wc door te trekken, etc. 
Lees via deze link meer over zuiverings- en verontreinigingsheffing.