Waarvoor gebruikt de (Rijks)belastingdienst de WOZ-waarde?

De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde bij drie belastingen

Het gaat om de:

  • de inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait); 
  • schenkbelasting; en
  • erfbelasting voor woningen. 

Kijk ook op de website van de Belastingdienst voor informatie.