Waarvoor gebruikt GBLT de WOZ-waarde?

GBLT gebruikt de WOZ-waarde voor twee belastingen:

  • de heffing van de onroerendezaakbelastingen (OZB)
  • de watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken.