Waarom krijg ik een brief over wat ik moet doen als ik het niet eens ben met de WOZ-waarde?

U kreeg deze brief omdat u in eerdere jaren bezwaar heeft gemaakt tegen de WOZ-waarde

In de brief wijzen wij u op het gemak van eerst bellen met GBLT. Het verschil tussen een bemiddelaar en GBLT zit in de kosten voor de gemeente waarin u woont. Deze zijn hoger als u kiest voor een bemiddelaar. Daarom adviseren wij u om eerst GBLT te bellen en via GBLT bezwaar in te dienen.

Uitleg

Bemiddelaars werken vaak op basis van 'no cure, no pay'. Dit betekent dat als zij geen resultaat behalen, u er niet voor hoeft te betalen. Als ze wél resultaat behalen wordt uw WOZ-waarde aangepast. Het nadeel van een bemiddelaar is dat de gemaakte kosten door de gemeente worden betaald. De wettelijke onkostenvergoedingen voor een proces kunnen oplopen tot 750 euro. De gemeente moet dit geld ergens vandaan halen. Dit wordt doorberekend aan u, als inwoner van die gemeente. Dit is jammer en niet nodig, want bezwaar maken bij GBLT is altijd gratis. GBLT handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Wij maken geen onderscheid tussen een bezwaar dat u maakt, of dat een no-cure no-pay bedrijf maakt.

Voorbeeld

Stel: u maakt bezwaar via een bemiddelaar. Als GLBT de WOZ-waarde van uw woning met 10.000 euro vermindert, dan betaalt u ongeveer 12 euro minder aan onroerende zaakbelasting. Het bemiddelingsbureau krijgt hiervoor ongeveer 750 euro (inclusief taxatierapport). De gemeente betaalt de kosten. Uiteindelijk betalen we allemaal mee aan deze bemiddelingsbureaus.

Schakelt u een bemiddelaar in?

U mag altijd een bemiddelaar inschakelen om namens u bezwaar te maken. Wij raden u wel aan altijd goed uit te zoeken wíe u daarbij het beste kan helpen. Als u een bemiddelaar inschakelt, kan GBLT geen persoonlijk contact met u opnemen. Omdat wij belastingen persoonlijk en begrijpelijk willen maken, vinden wij dat vervelend voor onszelf én voor u.