Wat is de Waarderingskamer?

De Waarderingskamer let op een goede uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken

De Waarderingskamer controleert of GBLT WOZ-waarden van dezelfde panden op dezelfde manier bepaalt. Hiervoor doen wij onderzoek naar de kwaliteit. Ook maken wij rapporten over hoe het gaat met WOZ-waarden en de bezwaren. Deze sturen wij naar de Waarderingskamer. De Waarderingskamer komt ieder jaar bij GBLT langs. Zij voert dan controles uit. GBLT mag de WOZ-beschikkingen pas versturen als de Waarderingskamer haar goedkeuring heeft gegeven. Kijk hier voor meer informatie over de Waarderingskamer.