Hoe vindt de betaling van de belastingaanslag plaats als ik een bedrijf heb?

De belastingaanslag schrijven wij in maandelijkse termijnen af

Dit geldt voor de voorlopige en definitieve belastingaanslag zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing bedrijven. Het aantal betalingstermijnen is gelijk aan het aantal kalendermaanden dat in het huidige jaar overblijft na ontvangst van uw machtiging.

Heeft u een eenmanszaak?

Heeft u een eenmanszaak en betaalt u in delen via een automatische incasso? Dan schrijven wij uw zakelijke en privébelastingen van dezelfde rekening. Betaalt u deze liever van verschillende rekeningen? Dan moet u de belastingen zelf overmaken.