U vraagt vanaf 2020 altijd bij GBLT om kwijtschelding waterschapsbelasting

Denkt u dat u voor kwijtschelding van uw waterschapsbelasting in aanmerking komt? Per 1 januari 2020 veranderen de regels voor inwoners van 21 gemeenten! U leest hieronder wat er verandert.

De plek van kwijtschelding aanvragen verandert voor 21 gemeenten op 1 januari 2020

GBLT stuurt een aanslagbiljet waterschapsbelasting aan inwoners van 92 gemeenten. Voor 71 gemeenten verandert er niets. Woont u in de gemeente Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Twenterand, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, Hattem, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld of Zwartewaterland? Dan verandert vanaf 2020 de plek voor kwijtschelding aanvragen van waterschapsbelastingen. Dit is vanaf 1 januari 2020 altijd bij GBLT.

U vraagt vanaf 1 januari 2020 kwijtschelding voor waterschapsbelasting aan via GBLT

Woont u in een van de 21 gemeenten? Dan willen wij dat u zo min mogelijk merkt van de verandering. Wij laten controleren of u voor 2020 ook kwijtschelding kunt krijgen. Wij laten deze controle doen voor alle inwoners die in 2019 kwijtschelding kregen. Vraagt u in 2020 voor het eerst kwijtschelding aan? Dan hebben wij een verkorte kwijtscheldingsaanvraag. Zo zijn vaak minder of misschien helemaal geen documenten van u nodig bij een aanvraag.

U kunt om kwijtschelding vragen als u het aanslagbiljet van GBLT heeft gekregen

Wacht tot u uw belastingaanslag heeft gehad. Op deze belastingaanslag staat belangrijke informatie over kwijtschelding. Er staat wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen. Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? Dan controleren wij of u voor 2020 ook in kwijtschelding kunt krijgen. Het resultaat van deze toets staat op de belastingaanslag. Op de belastingaanslag staat:

  • U heeft kwijtschelding voor de belastingaanslag; of
  • Wij konden niet automatisch kwijtschelding verlenen. U moet zelf kwijtschelding aanvragen.

U vraagt altijd om kwijtschelding bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt

Krijgt u een belastingaanslag van GBLT? Dan vraagt u voor deze belastingaanslag dus kwijtschelding aan bij GBLT. Krijgt u een belastingaanslag van uw gemeente of GB Twente? Dan vraagt u bij deze organisatie om kwijtschelding. Hier zijn vier uitzonderingen op. GBLT behandelt voor een paar organisaties kwijtschelding van gemeentebelastingen. Dit zijn de gemeenten:

  • Assen als u woont in Kloosterveen;
  • Borger-Odoorn;
  • De Friese Meren als u woont in wijk Lemstervaart (Lemmer);
  • Heerde.

Daarnaast verzorgt GBLT een gecombineerde belastingaanslag voor de gemeenten Zwolle, Leusden, Dronten, Nijkerk, Dalfsen en Bunschoten. Voor deze gemeenten regelen wij dus ook kwijtschelding van gemeentebelasting.

GBLT laat automatisch controleren of u recht op kwijtschelding heeft

Bij de automatische toets stuurt GBLT uw burgerservicenummer (BSN) naar het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau controleert of u kwijtschelding kunt krijgen. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar gegevens van de Belastingdienst, het UWV en de RDW. Het Inlichtingenbureau geeft alleen het resultaat terug aan GBLT. Wilt u niet dat wij in de toekomst automatisch laten controleren of wij uw recht op kwijtschelding kunnen verlengen? Dan moet u dit aangeven. Dit regelt u bij het kwijtschelding aanvragen. U kunt uw voorkeur ook opgeven via Mijn Loket.

Er zijn drie redenen voor deze verandering

  1. Gemeenten en waterschappen leggen op verschillende momenten belastingaanslagen op. Inwoners moeten hierdoor vaak wachten met kwijtschelding aanvragen van waterschapsbelasting tot na het krijgen van de gemeentebelastingaanslag. Dit zorgde voor onzekerheid bij inwoners over betalen. In de nieuwe situatie wordt deze onzekerheid bij inwoners voorkomen.

  2. Het behandelen van kwijtschelding wordt steeds ingewikkelder. Dit komt doordat het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten en waterschappen steeds meer verschillen. Dit vraagt om een andere aanpak in de uitleg naar inwoners. In de nieuwe situatie krijgt u altijd informatie over kwijtscheldingsbeleid door de organisatie die daarover gaat. Hiermee maken wij de informatievoorziening duidelijker voor u.
  3. GBLT heeft het kwijtscheldingsproces beter ingericht. Onder andere door digitalisering en automatisering van het kwijtscheldingsproces. Ook is geïnvesteerd in het contact naar de inwoners in onze dienstverlening. Dit betekent voor u meer gemak in kwijtschelding aanvragen bij GBLT. Zo kunnen wij inwoners automatisch toetsen op het verlengen van kwijtschelding. Ook is een verkorte kwijtscheldingsaanvraag mogelijk.