Tarieven Waterschap Drents Overijsselse Delta afgelopen vier jaar

 Belastingtarieven 2020 Waterschap Drents Overijsselse Delta (Tarieven nog niet bekend)

Omschrijving Eenheid Tarief
Zuiveringsheffing - ZUIB vervuilingseenheid (v.e.)  
Zuiveringsheffing - ZUIW vervuilingseenheid (v.e.)  
Verontreinigingsheffing - WVOB vervuilingseenheid (v.e.)  
Verontreinigingsheffing - WVOW vervuilingseenheid (v.e.)  
Ingezetenenheffing woonruimte  
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks WOZ-waarde  
Watersysteemheffing gebouwd buitendijks WOZ-waarde  
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks Hectare  
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks Hectare  
Watersysteemheffing natuur Hectare  
Ongebouwd wegen binnendijks Hectare  
Ongebouwd wegen buitendijks Hectare  

 

 Belastingtarieven 2019 Waterschap Drents Overijsselse Delta

Omschrijving Eenheid Tarief / %
Zuiveringsheffing - ZUIB    
Zuiveringsheffing - ZUIW    
Verontreinigingsheffing - WVOB    
Verontreinigingsheffing - WVOW    
Ingezetenenheffing    
Watersysteemheffing gebouwd binnendijks    
Watersysteemheffing ongebouwd binnendijks    
Watersysteemheffing natuur    
Watersysteemheffing gebouwde buitendijks    
Watersysteemheffing ongebouwd buitendijks    
Ongebouwd wegen binnendijks