Belastingaanslagen in Ommen

Op deze pagina vindt u informatie over de belastingaanslagen van 2022 in Ommen. Vanaf 2022 krijgt inwoners van en bedrijven in Ommen belastingaanslagen voor gemeentebelastingen van GBLT. U ontvangt uw waterschapsbelastingen, gemeentebelastingen en uw WOZ-waarde zoveel mogelijk op één aanslagbiljet.

U kunt in 2022 nog een aanslagbiljet van de gemeente Ommen krijgen

De gemeente Ommen stuurt nog belastingaanslagen voor belastingen over 2021. GBLT stuurt alleen aanslagbiljetten over 2022 en later. U betaalt dus niet dubbel.

Veelgestelde vragen over uw belastingaanslag

 • U kunt van GBLT vanaf 2022 de gemeentelijke belastingaanslagen krijgen voor de volgende belastingen:

  • onroerendezaakbelasting
  • afvalstoffenheffing/Diftar
  • rioolheffing
  • toeristenbelasting
  • reclamebelasting
  • forensenbelasting
  • precariobelasting
  • begraafplaatsrechten
  • marktgelden

  Daarnaast stuurt GBLT ook belastingaanslagen voor uw waterschapsbelastingen. Dat zijn:

  • zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing
  • watersysteemheffing
 • De gemeente Ommen stuurt nog een aantal belastingaanslagen over het belastingjaar 2021. U kunt nog een aanslag van de gemeente Ommen krijgen voor:

  • een deel van de afvalstoffenheffing. Dit is een belastingaanslag voor het aantal keer dat u in 2021 restafval aanbood. Dit heet Diftar;
  • de toeristenbelasting 2021;
  • de forensenbelasting 2021.
 • Betaalt u forensenbelasting of toeristenbelasting? Dan krijgt u voor deze belastingen in 2022 twee verschillende belastingaanslagen. Deze belastingaanslagen gaan over twee verschillende jaren:

  • de gemeente Ommen stuurt in 2022 belastingaanslagen forensenbelasting en toeristenbelasting over belastingjaar 2021;
  • GBLT stuurt belastingaanslagen forensenbelasting en toeristenbelasting over belastingjaar 2022.
 • Zijn meerdere personen eigenaar of huurder van een pand? Dan wijst GBLT één iemand aan als belastingplichtige. We hebben regels voor wie we aanwijzen. U leest die in ons Besluit aanwijzing belastingplichtige.

  De regels van GBLT zijn soms anders dan die van de gemeente Ommen van vorig jaar. Het kan dus voorkomen dat de belastingaanslag van GBLT nu naar een ander persoon gaat dan u gewend bent.

  Wilt u dat er een andere naam op uw belastingaanslag komt? Dan kan degene naar wie de belastingaanslag nu gaat een verzoek indienen. Lees hier hoe u dat doet.