Veranderingen in kwijtschelding

16 februari 2023

Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Dan kunt u GBLT vragen of u de waterschapsbelasting of gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Wij kijken dan naar uw inkomen, het saldo op uw rekeningen en de waarde van bepaalde zaken. Bijvoorbeeld uw auto of uw koopwoning. Als u niet hoeft te betalen, noemen we dat “kwijtschelding”. Dit jaar verandert er een en ander voor kwijtschelding. Hieronder in het kort een overzicht wat er verandert.

Vanaf 2023 mag u in sommige gevallen meer vermogen hebben. Vermogen is al het eigen geld dat u heeft.

Veel dingen zijn het afgelopen jaar duurder geworden, daarom hebben de gemeenten en twee waterschappen bij GBLT een verruiming op vermogen aangekondigd. Dit betekent dat u meer geld op uw rekening mag hebben staan dan eerder. De precieze bedragen voor uw situatie vindt u op de pagina ‘regels en voorwaarden kwijtschelding’.

pagina regels en voorwaarden kwijtschelding.

GBLT mag energietoeslag niet zomaar meerekenen in uw vermogen

Energietoeslag heeft u nodig voor het betalen van uw energierekening. GBLT mag dit deel niet meetellen als vermogen. Meer informatie leest u op de pagina over energietoeslag en kwijtschelding.
 

De nieuwe normbedragen kwijtschelding zijn bekend

Bij het beoordelen van de kwijtscheldingsaanvraag kijken wij naar uw financiële situatie. U mag tot bepaalde bedragen aan inkomsten hebben. Deze bedragen veranderen ieder jaar. Zo ook voor 2023. Bekijk alle bedragen voor 2023 op de pagina over normbedragen.
 

Uw auto mag een hogere waarde hebben bij kwijtschelding

Vanaf 2023 mag uw motorrijtuig tot €3.350,- waard zijn om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Eerder was dit € 2.269,-
 

Ondernemers kunnen ook om kwijtschelding vragen bij Rijn en IJssel 

U kunt nu als ondernemer ook om kwijtschelding vragen voor particuliere waterschapsbelastingen bij waterschap Rijn en IJssel.
 

Nieuwe belasting in Zwolle tarief op restafval en kwijtschelding

U gaat in 2023 betalen per keer dat u restafval weggooit in de gemeente Zwolle. U krijgt hiervoor tot een maximum bedrag kwijtschelding. 

  • Woont u alleen? Dan krijgt u tot € 23,80 kwijtschelding. Daarvoor kunt u een bepaald aantal keer restafval wegbrengen. Bij een ondergrondse container van 60 liter is dat 14 keer. 
  • Woont u samen met een of meer personen? Dan krijgt u tot € 71,40 kwijtschelding. Daarvoor kunt u een bepaald aantal keer restafval wegbrengen. Bij een ondergrondse container van 60 liter is dat 42 keer. 

Meer informatie leest u op de pagina kwijtschelding bij tarief op restafval in Zwolle