Verandering waar kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen 2020

10 december 2019

Per 1 januari 2020 gaat kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting via GBLT 

Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle inwoners die kwijtschelding willen aanvragen voor waterschapsbelastingen terecht bij GBLT. Eerder konden inwoners van bepaalde gemeenten in één keer kwijtschelding aanvragen voor gemeente- en waterschapsbelastingen via de gemeente.

De verandering geldt voor: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Twenterand, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hardenberg, Hattem, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld en Zwartewaterland. Woont u in een van deze gemeenten? Dan vraagt u vanaf 2020 zelf kwijtschelding aan bij GBLT voor waterschapsbelasting. U kunt telefonisch of digitaal via Mijn Loket een aanvraag doen. Voor kwijtschelding van gemeentebelasting doet u een aparte aanvraag. Op de website van uw gemeente ziet u hoe u kwijtschelding kunt aanvragen.  

Wij sturen een belastingaanslag waterschapsbelasting ook aan meer dan 60 andere gemeenten. Voor inwoners in deze gemeenten ging kwijtschelding aanvragen altijd al zo. Deze inwoners vragen kwijtschelding aan voor waterschapsbelasting bij GBLT. En kwijtschelding voor gemeentebelasting bij de gemeente.

GBLT probeert het aanvragen van kwijtschelding zo makkelijk mogelijk te maken

Daarom werkt GBLT met een zogenaamde “verkorte aanvraag kwijtschelding”. Bij een verkorte aanvraag kwijtschelding stellen wij u een paar vragen. U beantwoordt deze vragen. Zo wordt snel duidelijk of u kwijtschelding kunt aanvragen zonder verder gegevens mee te sturen. Na de aanvraag wordt uw situatie gecontroleerd. Deze controle vindt plaats door het Inlichtingenbureau. Voldoet uw situatie aan de voorwaarden om kwijtschelding te kunnen krijgen? Dan verleent GBLT direct kwijtschelding. Blijkt uit de controle dat u niet direct kwijtschelding kunt krijgen? Dan vraagt GBLT alleen relevante informatie bij u op. GBLT vraagt alleen naar het specifieke onderdeel dat niet binnen de wettelijke grenzen viel. Wat GBLT zelf kan controleren, vragen wij u niet. GBLT vraagt alleen informatie op die noodzakelijk is.

GBLT zorgt ervoor dat de wijziging tot zo min mogelijk ongemak leidt

Er zijn inwoners die in 2019 kwijtschelding kregen. Voor deze inwoners toetst GBLT, net als de gemeenten, automatisch of zij kwijtschelding kunnen krijgen. Deze toets doet GBLT voordat zij een belastingaanslag krijgen. De uitslag van deze toets zet GBLT ook direct op de belastingaanslag. Dat betekent dat zij of direct kwijtschelding hebben gekregen. Of toch zelf een kwijtscheldingsaanvraag moeten doen.

Voorop staat dat wij iedereen goed willen informeren over deze verandering

Daarom verzorgt GBLT de informatie over deze veranderingen samen met de betrokken organisaties. Zo komt er onder andere informatie op de website van de betrokken organisaties. Wij verwachten deze informatie binnenkort op de website te kunnen plaatsen. Ook op het aanslagbiljet staat dat een inwoner kwijtschelding kan aanvragen via GBLT.  Er zijn twee redenen waarom wij de plek voor het aanvragen van kwijtschelding veranderen.

  1. Het kwijtscheldingsbeleid wordt steeds complexer. Dat vraagt om een andere aanpak;
  2. GBLT heeft het kwijtscheldingsproces efficiënter en effectiever ingericht dan voorheen.

Reden 1 het kwijtscheldingsbeleid wordt steeds complexer

Het kwijtscheldingsbeleid wordt steeds complexer door het uit elkaar groeien van het kwijtscheldingsbeleid van waterschappen en gemeenten. Wij denken dat wij de kwaliteit van ons proces beter kunnen borgen als wij dat op onze manier doen. Daarnaast kunnen wij wijzigingen in het kwijtscheldingsbeleid van onze opdrachtgevers makkelijker harmoniseren.

Reden 2 GBLT heeft het kwijtscheldingsproces efficiënter en effectiever ingericht

GBLT heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het contact met de inwoners, bedrijven en eigenaren in ons verzorgingsgebied. Bijvoorbeeld door digitalisering en automatisering van het kwijtscheldingsproces. Hierdoor is onder andere het aanvragen van kwijtschelding bij GBLT makkelijker geworden. Wij willen dat alle inwoners in ons verzorgingsgebied hiervan profiteren. Vandaar dat kwijtschelding aanvragen voor waterschapsbelasting bij GBLT vanaf 2020 via GBLT gaat.