Heeft u in juli een aanslagbiljet waterschapsbelastingen gekregen?

19 juli 2022

GBLT stuurt huishoudens in het werkgebied van de Waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJsselDrents Overijsselse Delta en Vechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting met een datum van 31 juli 2022.

Wilt u meer informatie?

Man staat met paraplu op de dijk