Heeft u in april een definitieve belastingaanslag bedrijfsruimte gekregen?

23 april 2021

Deze aanslagbiljetten gaan over de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven in de gebieden van de waterschappen Vechtstromen, Drents Overijsselse Delta, Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en Zuiderzeeland.   

GBLT stuurt graag de belastingaanslag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft

Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Dan stuurt GBLT een belastingaanslag over voorgaande jaren. Het kan voorkomen dat u meer belastingaanslagen over een voorgaand belastingjaar krijgt. Dit geldt alleen voor aanslagen die GBLT nog niet eerder heeft opgelegd.

Mag GBLT belastingaanslagen van voorgaande jaren opleggen?

GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Vandaar dat u nu alsnog een aanslagbiljet belastingaanslag ontvangt.  

Zakenvrouw met laptop voor kantoorgebouw