Heeft u in april een belastingaanslag Diftar gekregen?

16 april 2021

U krijgt een keer per jaar een Diftarbelasting. Dit is de belasting voor afval. 

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief

Dit betekent dat u betaalt voor het aantal keer dat u huisvuil aanbiedt. Het gaat dan om het aantal keer dat u de container aan de wegzet of afval in de (ondergrondse) container doet.

De aanslagbiljetten gaan nu over de ledigingen in 2020

Dit geldt voor huishoudens in de gemeenten Nijkerk, Leusden, Dalfsen en Bunschoten. Kijk hier voor meer informatie over Afvalstoffenheffing binnen uw gemeente.