Heeft u 23 of 24 september een aanslagbiljet waterschapsbelastingen gekregen?

23 september 2022

GBLT stuurt de meeste huishoudens in het werkgebied van de Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Rijn en IJsselVallei en Veluwe en Vechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting met een datum van 30 september 2022.

Wilt u meer informatie?

Man staat met paraplu op de dijk