Heeft u 21 of 22 oktober een definitieve belastingaanslag bedrijfsruimte gekregen?

21 oktober 2022

GBLT stuurt aanslagbiljetten over de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven. Wij versturen ze in de gebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en Zuiderzeeland met een datum van 31 oktober 2022. 

Gaat uw belastingaanslag ook over oudere jaren?

GBLT stuurt graag de belastingaanslag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Dan stuurt GBLT een belastingaanslag over eerdere jaren. Het kan voorkomen dat u meer belastingaanslagen over een eerder belastingjaar krijgt. Dit geldt alleen voor aanslagen die GBLT nog niet eerder heeft opgelegd.

Mag GBLT belastingaanslagen van oudere jaren opleggen?

GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Vandaar dat u nu alsnog een aanslagbiljet belastingaanslag ontvangt.  

Zakenvrouw in auto