Heeft u 21 of 22 oktober een aanslagbiljet waterschapsbelastingen gekregen?

21 oktober 2022

GBLT stuurt de meeste huishoudens in het werkgebied van de Waterschappen Drents Overijsselse Delta, Zuiderzeeland, Rijn en IJsselVallei en Veluwe en Vechtstromen het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting met een datum van 31 oktober 2022.

Wilt u meer informatie?

Man staat met paraplu op de dijk