Heeft u 21 of 22 juni een aanslagbiljet voor gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen?

21 juni 2022

GBLT stuurt 21 en 22 juni huishoudens in de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, Ommen en Zwolle het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting met datum van 30 juni 2022. Hierop staan de gemeente- en waterschapsbelastingen en de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde. 

Het kan voorkomen dat u meer belastingaanslagen over een eerder belastingjaar ontvangt

GBLT stuurt graag de belastingaanslag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Dan stuurt GBLT een belastingaanslag over eerdere jaren. Dit geldt alleen voor aanslagen die GBLT nog niet eerder heeft opgelegd.

Mag GBLT belastingaanslagen van voorgaande jaren opleggen?

GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3. Vandaar dat u nu alsnog een belastingaanslag ontvangt.

Wij begrijpen dat de betaling lastig kan zijn

U kunt een betaalregeling voor deze belastingaanslagen aanvragen. Dit kunt u telefonisch op 088-064 55 55 

Wilt u meer weten?

Man staat in straat