Heeft u 20 of 21 april een voorlopige belastingaanslag bedrijfsruimte gekregen?

20 april 2023

GBLT stuurt op 20 en 21 april voorlopige aanslagbiljetten zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven. Deze versturen we de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland met een datum van 30 april 2023.

Waarom betaalt u zuiverings- en/of verontreinigingsheffing?

Waterschappen gebruiken de zuiverings- en verontreinigingsheffing om afvalwater schoon te maken. Hoeveel u betaalt, hangt af van:

  • hoeveel water u gebruikt;
  • hoe erg de vervuiling is van het afvalwater.

Waarom krijgt u een voorlopige belastingaanslag?

De voorlopige belastingaanslag gaat over het komende jaar. Omdat wij dan nog niet kunnen weten hoeveel water u gaat verbruiken en hoe erg de vervuiling wordt, is de belastingaanslag voorlopig.

Aan het eind van het jaar krijgt u een definitieve belastingaanslag. Verschilt deze van de voorlopige belastingaanslag? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug, of moet u bijbetalen.

Hoe berekent GBLT de voorlopige belastingaanslag?

Voor de voorlopige belastingaanslag gebruiken we informatie van de laatste definitieve belastingaanslag zuiverings-/verontreinigingsheffing van uw bedrijf.

Heeft u een belastingaanslag over een vorig belastingjaar ontvangen?

GBLT stuurt de belastingaanslag graag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. GBLT stuurt de belastingaanslag dan later. U kunt dan één of meerdere belastingaanslagen tegelijk ontvangen. Deze belastingaanslagen heeft u niet eerder ontvangen van GBLT. Lees hier meer informatie.

Hoe betaalt u de belastingaanslag?

U kunt op verschillende manieren betalen:

  • Automatisch betalen in delen via automatische incasso. U regelt dit in Mijn Loket. Log in met uw DigiD of eHerkenning.
  • In één keer betalen via iDEAL. Dit doet u in Mijn Loket.
  • Zelf in één keer het geld overmaken via uw bank. U leest hier hoe u dat doet.

Lees hier meer over het betalen van uw belastingaanslag.

Wilt u meer weten? 

Zakenvrouw met dossier voor kantoorpand