Heeft u 19 of 20 november een definitieve belastingaanslag bedrijfsruimte gekregen?

19 november 2021

Deze aanslagbiljetten gaan over de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven. Wij versturen ze in de gebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en Zuiderzeeland met een datum van 30 november 2021.

Ontvangt u een belastingaanslag over eerdere jaren?

GBLT stuurt graag de belastingaanslag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Dan stuurt GBLT een belastingaanslag over eerdere jaren. Het kan voorkomen dat u meer belastingaanslagen over een eerder belastingjaar krijgt. Dit geldt alleen voor aanslagen die GBLT nog niet eerder heeft opgelegd.

Mag GBLT belastingaanslagen van voorgaande jaren opleggen?

GBLT mag tot drie jaar na het ontstaan van de belastingschuld, de belastingaanslag vaststellen. Dit staat in de Algemene wet inzake rijksbelastingen in artikel 11 lid 3.

We begrijpen dat de coronamaatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben

Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op. GBLT blijft bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Wij helpen u graag.

Foto van persoon die bij een waterverwerkingscentrale staat met een maatbeker