Heeft u 18 of 19 augustus een definitieve belastingaanslag bedrijfsruimte gekregen?

18 augustus 2023

GBLT stuurt aanslagbiljetten over de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven. Deze versturen we in de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland met een datum van 31 augustus 2023.

Waarom betaalt u zuiverings- en/of verontreinigingsheffing?

Waterschappen gebruiken de zuiverings- en verontreinigingsheffing om afvalwater schoon te maken. Hoeveel u betaalt, hangt af van:

  • hoeveel water u gebruikt;
  • hoe erg de vervuiling is van het afvalwater.

Kreeg u eerder een voorlopige belastingaanslag bedrijfsruimten?

Het kan zijn dat u eerder een voorlopige belastingaanslag zuiverings- en verontreinigingsheffing over hetzelfde belastingjaar kreeg. Verschilde deze van de definitieve belastingaanslag? Dan verrekenen we deze bedragen. Dit betekent dat u het verschil moet bijbetalen, of dat u een bedrag terugkrijgt van GBLT.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Afbeelding van hurkende man die maatbeker met water vasthoudt bij een waterzuiveringsinstallatie

Heeft u een belastingaanslag over een vorig belastingjaar ontvangen? 

GBLT stuurt de belastingaanslag graag in het jaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Soms lukt dat niet. Dit kan meerdere oorzaken hebben. GBLT stuurt de belastingaanslag dan later. U kunt dan één of meerdere belastingaanslagen tegelijk ontvangen. Deze belastingaanslagen heeft u niet eerder ontvangen van GBLT. Lees hier meer informatie. 

Hoe betaalt u de belastingaanslag?

U kunt op verschillende manieren betalen:

  • automatisch betalen in delen via automatische incasso. U regelt dit in Mijn Loket. Log in met uw DigiD of eHerkenning;
  • in één keer betalen via iDEAL. Dit doet u in Mijn Loket;
  • zelf in één keer het geld overmaken via uw bank. U leest hier hoe u dat doet.

Lees hier meer over het betalen van uw belastingaanslag.

We begrijpen dat de economische situatie in ons land grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf

Heeft u moeite met het betalen van uw belastingen? Dan kijken wij graag samen met u naar een passende oplossing. Neem contact met ons op. U kunt ons bellen op het nummer 088-064 55 55 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Lees hier meer over moeite met betalen.

Wilt u meer weten?