Heeft u 17 april een aanmaning gekregen?

17 april 2021

GBLT heeft betalingen bijgewerkt tot en met 12 april 2021

Het kan dus zijn dat uw betaling en de aanmaning elkaar hebben gekruist.

Aanmaningsbrief in handen