Heeft u 14 of 15 december een aanslagbiljet waterschapsbelastingen gekregen?

14 december 2021

GBLT stuurt de meeste huishoudens in het werkgebied van de Waterschappen Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland het aanslagbiljet voor de waterschapsbelasting met een datum van 31 december 2021.

We begrijpen dat de coronamaatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben

Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur. Ons telefoonnummer is 088-064 55 55. Wij helpen u graag.

Wilt u meer informatie?

Man met paraplu staat in wind op de dijk