GBLT stuurt voorlopige belastingaanslagen voor bedrijven

21 april 2022

Deze aanslagbiljetten gaan over de zuiverings- en/of verontreinigingsheffing voor bedrijven. GBLT gebruikt voor de voorlopige belastingaanslagen de informatie van de laatste definitieve belastingaanslag. 

Wij versturen ze in de gebieden van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Vallei & Veluwe, Rijn & IJssel en Zuiderzeeland met een datum van 30 april 2022.

Foto van persoon die bij een waterverwerkingscentrale staat met een maatbeker