Beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

GBLT kijkt bij uw kwijtscheldingsaanvraag naar uw persoonlijke en financiële situatie. Wij kijken ook naar de:

 1. belastingsoorten waarvoor u kwijtschelding kunt krijgen;
 2. regels en voorwaarden voor kwijtschelding;
 3. normbedragen voor kwijtschelding. Komen uw inkomen en uitgaves boven deze bedragen uit? Dan krijgt u geen kwijtschelding. 

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw kwijtscheldingsaanvraag

Het verschilt per situatie wanneer u de ontvangstbevestiging ontvangt:

 • Heeft u via Mijn Loket kwijtschelding aangevraagd? U ontvangt de bevestiging binnen een dag.
 • Heeft u via post kwijtschelding aangevraagd of via een papieren kwijtscheldingsformulier? U ontvangt een ontvangstbevestiging binnen tien dagen nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

In de ontvangstbevestiging staat ook dat u uitstel van betaling krijgt. Totdat u de uitslag ontvangt of u kwijtschelding krijgt, hoeft u niet te betalen.

Wat er gebeurt na uw aanvraag hangt af van de soort antwoorden die u heeft gegeven

U heeft een aanvraag kwijtschelding gedaan en daarbij een aantal vragen beantwoord. 

Heeft u één of meer vragen in uw kwijtscheldingsaanvraag met ‘Ja’ beantwoord?

Een medewerker van GBLT moet uw aanvraag voor kwijtschelding gaan beoordelen. Een medewerker kan uw aanvraag pas beoordelen als u alle gevraagde documenten heeft gestuurd. Zijn alle gevraagde documenten van u op tijd binnen? Dan beoordeelt een medewerker uw aanvraag kwijtschelding binnen dertien weken. U ontvangt daarna een brief met de uitslag of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Heeft u alle vragen in uw kwijtscheldingsaanvraag met ‘Nee’ beantwoord?

GBLT laat automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt. Bij de automatische toets stuurt GBLT uw persoonsgegevens naar het Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau controleert of u kwijtschelding kunt krijgen. Het Inlichtingenbureau geeft alleen de uitslag terug aan GBLT. Voordeel aan automatisch toetsen is dat u makkelijk en snel kwijtschelding kunt aanvragen. Zo hoeft u minder of misschien helemaal geen informatie mee te sturen bij uw aanvraag. Wilt u dat GBLT in de toekomst automatisch laat controleren of uw recht op kwijtschelding kan worden verlengd? Dan moet u hier toestemming voor geven. Dit regelt u wanneer u kwijtschelding aanvraagt.

U doorloopt vier stappen bij automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt

Het duurt tussen de twee en drie maanden voordat u een brief krijgt met de beslissing

Het is mogelijk dat de uitslag is dat wij meer informatie van u nodig hebben. U moet deze informatie allemaal opsturen. Een medewerker beoordeelt daarna binnen dertien weken of u kwijtschelding krijgt. 

 • Dit doet GBLT om automatisch te kunnen laten toetsen of u kwijtschelding krijgt.

 • Het Inlichtingenbureau voert de automatische toets uit. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar drie gegevens:

  hoe hoog uw inkomen is volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  of u kentekens op uw naam heeft staan volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW);
  wat uw banksaldo is volgens de Belastingdienst.

 • Hier zijn drie verschillende uitslagen mogelijk:

  • u krijgt kwijtschelding;
  • u krijgt geen kwijtschelding;
  • er is een belemmering voor kwijtschelding. Dit betekent dat er meer informatie nodig is om te kijken of u kwijtschelding kunt krijgen.
 • In de brief leest u meer informatie over de uitslag. Is de uitslag dat wij meer informatie nodig hebben? Dan moet u kopieën van bepaalde documenten sturen. In de brief staat precies welke kopieën u naar GBLT moet sturen. U moet de kopieën binnen 14 dagen naar GBLT sturen. GBLT kijkt of u alle gevraagde informatie heeft opgestuurd. Heeft u alle gevraagde informatie:

  • Niet op tijd ingestuurd? U krijgt geen kwijtschelding. U ontvangt een brief waarin staat dat u het aanslagbedrag moet betalen.
  • Op tijd ingestuurd? GBLT kijkt naar de kopieën van de documenten die u heeft ingestuurd. Met deze informatie beoordeelt GBLT of u kwijtschelding krijgt. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een brief of u wel of geen kwijtschelding krijgt. In de brief leest u meer informatie over de uitslag.