Beslissing op uw kwijtscheldingsaanvraag

Wat er gebeurt na de aanvraag hangt af van de soort antwoorden die u heeft gegeven

U heeft een aanvraag kwijtschelding gedaan en daarbij een aantal vragen beantwoord.

Heeft u één of meer vragen met ‘Ja’ beantwoord?

Een medewerker van GBLT moet uw aanvraag voor kwijtschelding gaan beoordelen. Een medewerker kan uw aanvraag pas beoordelen als u alle gevraagde documenten heeft gestuurd. Zijn alle gevraagde documenten van u op tijd binnen? Dan beoordeelt een medewerker uw aanvraag kwijtschelding binnen 13 weken. U ontvangt daarna een brief met de uitslag of u wel of geen kwijtschelding krijgt.

Heeft u alle vragen met ‘Nee’ beantwoord? Dan volgen vijf stappen

GBLT laat automatisch toetsen of u kwijtschelding krijgt. Dit doet GBLT als u alle vragen met nee beantwoordt. Voordeel aan automatisch toetsen is dat u makkelijk en snel kwijtschelding kunt aanvragen. Zo hoeft u minder of misschien helemaal geen informatie mee te sturen bij uw aanvraag. Het duurt tussen de twee en drie maanden voordat u een brief krijgt met de uitslag. Het is mogelijk dat de uitslag is dat wij meer informatie van u nodig hebben. U moet deze informatie allemaal opsturen. Een medewerker beoordeelt daarna of u kwijtschelding krijgt. Dit kan 13 weken duren.

Stap 1: U ontvangt een ontvangstbevestiging zodra uw aanvraag binnen is bij GBLT

Voor een aanvraag via Mijn Loket ontvangt u de bevestiging binnen een dag. Voor een aanvraag per post duurt het langer. U krijgt een ontvangstbevestiging binnen tien dagen nadat wij uw kwijtscheldingsformulier hebben ontvangen. In de ontvangstbevestiging staat ook dat u uitstel van betaling krijgt. Totdat u de uitslag ontvangt of u kwijtschelding krijgt, hoeft u niet te betalen.

Stap 2: GBLT verzamelt de aanvragen voor kwijtschelding door klanten

Dit doet GBLT om automatisch te kunnen laten toetsen of u kwijtschelding krijgt.

Stap 3: Voor de 26e van de maand stuurt GBLT de verzamelde aanvragen kwijtschelding naar het Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau voert dan de automatische toets uit. Hiervoor kijkt het Inlichtingenbureau naar drie gegevens:

  • hoe hoog uw inkomen is volgens het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV);
  • of u kentekens op uw naam heeft staan volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW);
  • wat uw banksaldo is volgens de Belastingdienst.

Stap 4: Het Inlichtingenbureau stuurt GBLT een maand later alléén de uitslag van de automatische toets

Hier zijn drie verschillende uitslagen mogelijk:

  • u krijgt kwijtschelding;
  • u krijgt geen kwijtschelding;
  • er is een belemmering voor kwijtschelding. Dit betekent dat er meer informatie nodig is om te kijken of u kwijtschelding kunt krijgen.

Stap 5: GBLT stuurt u een brief met de uitslag van de automatische toets

In de brief leest u meer informatie over de uitslag. Is de uitslag dat wij meer informatie nodig hebben? Dan moet u kopieën van bepaalde documenten sturen. In de brief staat precies welke kopieën u naar GBLT moet sturen. U moet de kopieën binnen 14 dagen naar GBLT sturen. GBLT kijkt of u alle gevraagde informatie heeft opgestuurd. Heeft u alle gevraagde informatie:

  • Niet op tijd ingestuurd? U krijgt geen kwijtschelding. U ontvangt een brief waarin staat dat u het aanslagbedrag moet betalen.
  • Op tijd ingestuurd? GBLT kijkt naar de kopieën van de documenten die u heeft ingestuurd. Met deze informatie beoordeelt GBLT of u kwijtschelding krijgt. U ontvangt uiterlijk binnen 13 weken een brief of u wel of geen kwijtschelding krijgt. In de brief leest u meer informatie over de uitslag.