Normbedragen kwijtschelding

Als uw inkomen en uitgaves boven deze bedragen uitkomen, krijgt u geen kwijtschelding

kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2019
Woonsituatie Leeftijd Zwolle, Dronten en waterschappen Nijkerk, Leusden, Dalfsen en Bunschoten
Echtgenoten beiden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.465,07 € 1.465,07
Echtgenoten 1 met AOW-leeftijd of ouder
1 tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
€ 1.573,83 € 1.635,27
Echtgenoten Beiden zijn AOW-leeftijd of ouder € 1.584,20 € 1.645,64
Alleenstaand ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.025,55 € 1.025,55
Alleenstaand ouder AOW-leeftijd of ouder € 1.158,17 € 1.201,40

Bedrag verhoging AOW-norm per 1 januari 2019

Dit bedrag vindt u terug in artikel 16, lid 3 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990:

 • Alleenstaande AOW-er € 10,37
 • Echtgenoten, beide AOW-er € 20,74

Huurnormen per 1 januari 2019

Maximale huur: € 720,42

kwijtscheldingsnormen per 1 januari 2019
Woonsituatie Leeftijd Normhuur
Echtgenoten beiden tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 211,68
Echtgenoten 1 met AOW-leeftijd of ouder
1 tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
€  208,05
Echtgenoten Beiden zijn AOW-leeftijd of ouder €  208,05
Alleenstaand ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 211,68
Alleenstaand ouder AOW-leeftijd of ouder € 209,86

Kostendelersnorm

Vanaf 1 januari 2018 is de kostendelersnorm in de kwijtscheldingsregeling opgenomen. De kostendelersnorm betekent dat als iemand een woning deelt met meer volwassenen, de
bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in één woning wonen, hoe lager de uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, de woonkosten gedeeld kunnen worden en er dus minder bijstand per persoon nodig is. Er zijn uitzonderingen voor de kostendelersnorm. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Uitgezonderd zijn:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • kamerhuurders met een commercieel contract (en die een commerciële huurprijs betalen);
 • studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten;
 • studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten).

In de drie tabellen hieronder staan de kwijtscheldingsnormen van kostendelers.

Kostendelersnorm onder AOW 1 januari 2019
Aantal personen in huishouden Alleenstaand tussen 21 jaar en AOW-leeftijd Samenwonend tussen 21 jaar en AOW-leeftijd
2 € 732,54 € 1.465,07
3 € 634,86 € 1.269,73
4 € 586,03 € 1.172,06
5 € 556,73 € 1.113,45

 

Kostendelersnorm vanaf AOW 1 januari 2019 Nijkerk, Leusden, Dalfsen en Bunschoten
Aantal personen in huishouden Alleenstaand Samenwonend en partner jonger dan AOW Samenwonend en allebei AOW
2 € 792,10 € 1.573,83 € 1.584,20
3 € 687,87 € 1.365,37 € 1.375,74
4 € 635,75 € 1.261,14 € 1.271,51
5 € 604,48 € 1.198,60 € 1.208,97
Kostendelersnorm vanaf AOW 1 januari 2019 Zwolle, Dronten en waterschappen
Aantal personen in huishouden Alleenstaand Samenwonend en partner jonger dan AOW Samenwonend en allebei AOW
2 € 822,82 € 1.635,27 € 1.645,64
3 €  714,49 € 1.418,62 € 1.428,99
4 € 660,33 € 1.310,29 € 1.320,66
5 € 627,83 € 1.245,29 € 1.255,66

Premie ziektekostenverzekering

 • Alleenstaanden € 35,00
 • Echtgenoten € 75,00

Kwijtscheldingsnormen en andere normbedragen in 2019

Kindgebonden budget per 1 januari 2019 voor:

 • 1 kind € 1.166,00 per jaar;
 •  2 kinderen € 2.155,00 per jaar;
 • 3 kinderen € 2.447,00 per jaar;
 • elk extra kind € 292,00 per jaar.

Toeslagen per 1 januari 2019 voor:

 • ieder kind van 12 t/m 15 jaar € 239,00 per jaar;
 • ieder kind van 16 t/m 17 jaar € 427,00 per jaar;
 • een ouder zonder toeslagpartner € 3.139,00 per jaar.

Kostgangers
Forfaitair bedrag € 10,60 per dag