Heeft Covid-19 invloed op de WOZ-waarde in 2022?

Covid-19 heeft nagenoeg geen gevolgen voor WOZ-waarde van woningen

De Covid-19 maatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de Covid-19 maatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden van woningen  in 2022. Dit heeft te maken met de situatie op de woningmarkt.

Corona en de gevolgen voor de WOZ-waarde van niet-woningen

De WOZ-waarde voor dit belastingjaar 2022 is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2021.  GBLT heeft besloten om voor belastingjaar 2022 ook de handreiking van de Vereniging van Nederlandse gemeenten toe te passen. In de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat bij welke categorie niet-woningen er sprake is van waarde-invloed van de gebruiksbeperkingen. Wilt u weten of voor de WOZ-waarde van uw onroerende zaak een correctie is toegepast? Dat ziet u op uw taxatieverslag. Uw taxatieverslag vindt u in Mijn Loket.