Heeft Covid-19 invloed op de WOZ-waarde in 2021?

Covid-19 heeft bijna geen invloed op WOZ-waarden in 2021. De Covid-19 maatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de Covid-19 maatregelen nagenoeg geen gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit heeft te maken met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.