Wat is het gevolg voor te betalen waterschaps- en gemeentebelasting bij een hogere WOZ-waarde?

Hoe hoger de WOZ-waarde hoe meer belasting u betaalt

GBLT gebruikt de WOZ-waarde bij twee belastingen:

  • Onroerende-zaakbelastingen voor gemeentes;
  • Watersysteemheffingen voor waterschappen.

Naast de WOZ-waarde is het tarief van belang. De gemeentes en waterschappen stellen dit tarief ieder jaar vast. Wilt u meer weten over de tarieven? Ga naar het overzicht van alle gemeentes en waterschappen.

Een WOZ-waarde hoger dan vorig jaar betekent niet altijd dat u meer moet betalen

Uw gemeente en waterschap bepalen ieder jaar het tarief dat u moet betalen. Dit betekent dat het afhangt van de keuzes van uw gemeente of waterschap of u ook meer belasting gaat betalen.