Verhuizen inwoner

U hoeft niets door te geven aan GBLT als u verhuist

GBLT ontvangt bericht over uw verhuizing van de gemeente. Wel moet u uw verhuizing met uw gemeente regelen.

 • Verhuist u binnen uw gemeente? Geef uw verhuizing dan door aan uw gemeente. U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf vier weken voor uw verhuizing tot vijf dagen na uw verhuizing. Voor meer informatie gaat u naar uw gemeente.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? U schrijft zich dan in bij de gemeente waar u naartoe verhuist. U wordt automatisch uitgeschreven bij de gemeente waar u uit vertrekt.

Als u verhuist, kan het zijn dat u geld van ons terug krijgt

Het hangt af van uw situatie of u geld terugkrijgt van GBLT. Daarnaast verschilt het per soort belasting of u geld terugkrijgt. Lees hieronder bij 1 de gevolgen voor waterschapsbelasting. Bij 2 leest u de gevolgen voor gemeentebelasting.

1. Gevolgen van verhuizen bij waterschapsbelasting

Als u binnen hetzelfde waterschap verhuist, ontvangt u geen geld van ons terug. Volgend jaar krijgt u een belastingaanslag van GBLT voor het nieuwe jaar. De:

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing verhuist met u mee;
 • Watersysteemheffing ingezetenen betaalt  u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven stond;
 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur betaalt u als u op 1 januari in het Kadaster staat als eigenaar.

Als u naar een ander waterschap verhuist, ontvangt u mogelijk geld terug van ons

De:

 • Zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing betaalt u tot u gaat verhuizen. Heeft u het hele bedrag al betaald? Dan krijgt u een deel van dat bedrag terug van GBLT;
 • Watersysteemheffing ingezetenen betaalt u voor het adres waar u op 1 januari ingeschreven stond;
 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur betaalt u als u op 1 januari in het Kadaster staat als eigenaar.

Ga naar website van waterschappen om te kijken in welke waterschap u woont

2. Gevolgen van verhuizen bij gemeentebelasting

U ontvangt een belastingaanslag met gemeentebelasting als u woont in Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle.

Hand steekt sleutel in slot van buitendeur

Verhuist u binnen dezelfde gemeente?

 • De afvalstoffenheffing verhuist met u mee. Volgend jaar ontvangt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning;
 • De rioolheffing gebruiker verhuist met u mee. Volgend jaar ontvangt u een nieuwe belastingaanslag voor de nieuwe woning.
 • De rioolheffing eigenaren voor Zwolle wordt verminderd na verkoop van het eigendom. U moet zelf een verzoek voor vermindering doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via Mijn Loket.
 • De onroerende-zaakbelasting eigenaren (OZB-eigenaren) wordt opgelegd aan de persoon die op 1 januari eigenaar is in het Kadaster. Verhuist u halverwege het jaar? Dan verandert er niets voor deze betaling. U ontvangt voor het volgende jaar een nieuwe belastingaanslag.
 • De hondenbelasting. Zolang u de hond heeft en in dezelfde gemeente blijft wonen, betaalt u hondenbelasting.

Verhuist u naar een andere gemeente?

 • De afvalstoffenheffing. U moet belasting betalen tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT. 
 • De rioolheffing gebruiker. U moet belasting betalen tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug van GBLT.
 • De rioolheffing eigenaren wordt alleen voor Zwolle verminderd na verkoop van het eigendom. U moet zelf een verzoek voor vermindering doorgeven aan GBLT. U schrijft een brief naar GBLT, postbus 1098, 8001 BB in Zwolle. U kunt dit ook doorgeven via Mijn Loket.
  De onroerende-zaakbelasting eigenaren wordt opgelegd aan de persoon die op 1 januari als eigenaar staat geregistreerd bij het Kadaster. Bij verhuizing of verkoop na 1 januari wordt dit aanslagbiljet niet verminderd.
 • De hondenbelasting. U hoeft dit niet door te geven aan GBLT. U betaalt belasting tot u gaat verhuizen. GBLT stuurt hierover een brief. Heeft u voor een jaar betaald? Dan ontvangt u een deel van dit bedrag terug.